Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową “FASD wśród innych zaburzeń neurorozwojowych”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku informuje o możliwości udziału w konferencji skierowanej do wszystkich zainteresowanych tematyką FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Organizatorami są Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem wydarzenia jest upowszechnianie wiedzy na temat problemów i potrzeb dzieci i młodzieży z zespołem zaburzeń związanych z ekspozycją na alkohol w okresie życia płodowego oraz ich rodzin.

Konferencja odbędzie się w dniu 13.09.2024r. w godz. 9:00 – 15:10 w trybie stacjonarnym, w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii ul. Kościuszkowców 2A, 64-932 Stara Łubianka.

W imieniu organizatorów, zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci z FASD, przedstawicieli pomocy społecznej i wymiaru sprawiedliwości, pracowników służby zdrowia, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów oraz studentów medycyny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: dwdstaralubianka@wsceit.pl

Potwierdzenie zostanie przesłane drogą mailową. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest również na stronie: https://www.wsceitstaralubianka.pl/fasd-dwd

W załączeniu program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

2 Ogólnopolska Konferencja Naukowa – wrzesień 2024 r.

Formularz zgłoszenia NA KONFERENCJĘ – wrzesień 2024 r.