Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Szkoły dla Rodziców „Kompetentni Rodzice”

Miejsce realizacji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

Czas realizacji:

Przeważnie w ciągu roku odbywają się dwa cykle zajęć Szkoły dla Rodziców „ Kompetentni Rodzice” czas trwania to 30 godzin dydaktycznych.

Zajęcia prowadzone są według standardów i w oparciu o podręczniki Regionalnej Akademii Rodziny – dostępne na stronie http://rodzina.wzp.pl/rar/.

Osoby prowadzące posiadają Certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć.

Proponowane przez nas zajęcia w ramach Szkoły dla rodziców „Kompetentni rodzice” to rozwiązanie dla tych rodziców, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje wychowawcze.

Szkoła dla rodziców opracowana została z myślą o pogłębianiu wiedzy z zakresu świadomego i wspierającego rodzicielstwa. Omawiana wiedza będzie pomocna w szczególności rodzicom, którzy borykają się z problemami wychowawczymi.

Adresujemy je także rodzicom objętym nadzorem kuratora, czy rodzicom, których dzieci są umieszczone w pieczy zastępczej. A także wszystkim osobom zainteresowanym pogłębieniem umiejętności z zakresu opieki i wychowywania.

Jak Pomagamy? – Warsztaty Dla Rodziców

Kurs pomaga zrozumieć emocje, potrzeby zarówno rodziców, jak i dzieci oraz pokazuje strategie rozwiązywania problemów bez uciekania się do gróźb, awantur czy kar. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o psychologii, rodzicielstwie i świadomym wychowywaniu, aby wspierać swoje dzieci, sprawdź naszą ofertę. Skorzystaj z naszych warsztatów rodzicielskich.

Zaświadczenie O Ukończeniu Warsztatów Kompetencji Rodzicielskich

Po ukończeniu kursu wystawiamy dokument, który potwierdza odbycie warsztatów rodzicielskich. Zaświadczenie może być okazane jako dokument ukończenia warsztatów kompetencji rodzicielskich w Sądzie, przy okazji np. rozwodu rodziców, ustalaniu opieki nad dzieckiem po rozstaniu czy w sprawie praw rodzicielskich.