Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie