Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

Spotkania odbywają się:

we wtorki, przynajmniej raz w miesiącu informacja pn. tel. 730 30 40 35

Zajęcia prowadzone są w:

siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, sala konferencyjna, wejście od Poradni Psychologicznej, I Piętro.

Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne

Osoba prowadząca:

Pani Alicja Janczak – Kłusek, wieloletni terapeuta rodzinny, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagog.

W przypadku chęci uczestniczenia w grupie wsparcia prosimy o telefoniczne zgłoszenie do koordynatora pod numer tel. 730 30 40 35.

Dlaczego Warto?

Przemoc podobnie jak miłość, posiada niezwykłą moc wywierania wpływu na funkcjonowanie człowieka, na pracę jego umysłu, procesy emocjonalne i świat wewnętrzny. W efekcie tak destrukcyjnego sposobu życia u osób dotkniętych przemocą w rodzinie powstają zaburzenia poznawcze i emocjonalne. Utrudniają one rozpoznawanie szkodliwych sposobów znalezienia konstruktywnego rozwiązania problemu.

Jednym z ważnych elementów wspierania osób dotkniętych przemocą w rodzinie jest utworzenie grupy, której podstawowym celem jest dzielenie się własnymi doświadczeniami, przekazywanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niejednokrotnie zagrażających życiu, jak również nauka sposobów i technik pracy nad sobą. W procesie, jaki zachodzi w grupie w trakcie zajęć, możliwe jest poznanie przez uczestników swoich potrzeb, skorzystanie z indywidualnej pomocy terapeutycznej.

Spotkania grupowe to możliwość przyjrzenia się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi ludźmi. Spotkania pozwalają wymieniać się doświadczeniami i własnymi sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Spotkania grupowe dają też możliwość odkrywania podobieństwa pomiędzy uczestnikami, zmniejsza to poczucie osamotnienia, wyobcowania, umożliwia otrzymywanie i udzielanie wsparcia oraz informacji zwrotnych.

Grupa wsparcia jest otwartą, tj. osoby rezygnujące z udziału w grupie mogą być zastępowane przez inne osoby o podobnej specyfice problemów lub w przypadku kiedy są wolne miejsca nowe osoby mogą dojść w każdym czasie trwania spotkań. Grupa może się rozrastać w ciągu czasu jej działalności
o innych członków.

Podstawowymi celami działania takiej grupy będą:

 1. Dodawanie sobie wzajemnej odwagi celem przezwyciężenia poczucia bezradności.
 2. Przezwyciężanie poczucia wstydu.
 3. Walka z poczuciem osamotnienia.
 4. Odkrywanie na nowo własnej wartości i poszanowania dla własnej osoby.
 5. Dostarczanie motywacji i energii do działań mających na celu rozwiązanie problemu.
 6. Zdobywanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinach.
 7. Zaspokajanie potrzeby kontaktów społecznych.
 8. Zaspokajanie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych.
 9. Zaspokojenie potrzeb altruistycznych – przez pomoc innym mogę pomóc sobie.
 10. Wzmacnianie poczucia swojej wartości i poczucia sprawstwa
 11. Budowanie systemu wsparcia społecznego, który ułatwi radzenie sobie z wieloma codziennymi trudnościami.