Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Pliki do pobrania

WNIOSEK PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Wniosek bariery w komunikowaniu się

Wniosek bariery architektoniczne

Wniosek bariery techniczne

Wniosek-tłumacz języka migowego

Wniosek-sprzęt rehabilitacyjny

Wniosek-sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji

Wniosek turnus rehabilitacyjny

Wniosek Sport, kultura, rekreacja i turystyka