Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Gdzie uzyskać pomoc

Pamiętaj!!

Krzywdzisz osoby sobie najbliższe, które oczekują od Ciebie pomocy, miłości i bezpieczeństwa.

Przemoc boli i niszczy osobę, która kochasz!

Przemoc nie daje satysfakcji a osiągnięta przewaga jest złudna. To, że Twoja Żona (partnerka), Dziecko czy Małżonek (partner) wykonują to co im każesz, są posłuszni nie świadczy o tym, że robą to dlatego, że Cię kochają i chcą sprawić Ci przyjemność. Nie!

ONI SIĘ CIEBIE BOJĄ!!

Czy naprawdę o to chodziło?
Jeśli chciałbyś/chciałabyś o tym porozmawiać, zadzwoń do pracownika socjalnego z Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Twojego miejsca zamieszkania lub możesz skontaktować się również z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku p. Małgorzatą Stępień pod nr tel. 94 713 71 11.

Jeśli chciałbyś pozostać anonimowy/anonimowa skorzystaj z telefonu do „Niebieskiej Linii” 802 120 002, nikt nie będzie Cię oceniał, ale podpowie co możesz dalej zrobić. Powiat Szczecinecki prowadzi także program korekcyjno-edukacyjny przeznaczony dla osób, które stosują przemoc wobec sowich bliskich.