Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

„Otwarte drzwi dla Ukrainy”

Otwarte-drzwi-dla-Ukrainy