Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Program „Aktywny Samorząd”

„Aktywny Samorząd” – program jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny,  umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także w wieku aktywności zawodowej (60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna)

Termin składania wniosków:

MODUŁ I:

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku

MODUŁ II:

 • od 1 do 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
 • od 1 do 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

W momencie braku możliwości złożenia wniosku w określonych ramach terminowych, Wnioskodawca może skorzystać z możliwości przedłożenia prośby o przywrócenie terminu do PCPR.

prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku

Pełnomocnictwo_notarialne

Składanie wniosków i kontakt:

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowaniu zakupu oraz montażu potrzebnego oprzyrządowania, np. pedał gazu, pedał hamulca czy fotelika specjalistyczny.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej, lub zatrudnienia,
 • dysfunkcje narządu ruchu 05-R (np. o charakterze neurologicznym 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych 12-C).

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

 Wysokość dofinansowania

 • 70 000 zł – do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • 8 000 zł – fotelik do przewozu osób niepełnosprawnych oraz siedziska,
 • udział własny wnioskodawcy: minimum 10% .

Jak często można skorzystać

Dofinansowanie może być udzielone raz na trzy lata.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych otrzymanych z PFRON.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/.

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowanie do kursu oraz egzaminu na prawa jazdy.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składać wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Wysokość dofinansowania

 • prawo jazdy kategorii B – max 5 280 zł, w tym:
  • kurs/egzamin kategoria B – 2 310 zł,
  • pozostałe koszty – 880 zł – poza miejscem zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu),
 • dla pozostałych kategorii:
  • kurs/egzamin pozostałe kategorie – 3 850 zł,
  • pozostałe koszty – 880 zł – poza miejscem zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu),
 • udział własny wnioskodawcy: minimum 10% .

Jak często można skorzystać

Dofinansowanie może być udzielone raz na trzy lata.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania.  

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych otrzymanych z PFRON.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/.

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowaniu do kursu oraz egzaminu na prawa jazdy.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

 Kiedy składamy wniosek

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Wysokość dofinansowania

 • prawo jazdy kategorii B – max 5 280 zł, w tym:
  • kurs/egzamin kategoria B – 2 310 zł,
  • pozostałe koszty – 880 zł – poza miejscem zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu),
 • dla pozostałych kategorii:
  • kurs/egzamin pozostałe kategorie – 3 850 zł
  • pozostałe koszty – 880 zł – poza miejscem zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu),
  • dla kosztów tłumacza migowego – 550 zł,
 • udział własny wnioskodawcy: minimum 25% .

Jak często można skorzystać

Dofinansowanie może być udzielone raz na trzy lata.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych otrzymanych z PFRON.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/.

Zadanie 4 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowaniu zakupu oraz montażu potrzebnego oprzyrządowania, np. urządzeń informujących o pojazdach uprzywilejowanych, które znajdują się na drodze.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej, lub zatrudnienia,
 • dysfunkcja narządu słuchu.

Kto nie może skorzystać:

Każdy, kto ma:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Wysokość dofinansowania

 • max. 4400 zł,
 • udział własny wnioskodawcy: minimum 10% .

Jak często można skorzystać

Dofinansowanie może być udzielone raz na trzy lata.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych otrzymanych z PFRON.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dostosowanego do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej, lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje narządu wzroku – (narząd wzroku ma ostrość wzroku w korekcie w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni)
  Dzieci – narząd wzroku ma ostrość wzroku w korekcie w oku lepszym równą lub poniżej 0,3 lub 0,1 bądź ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,
 • dysfunkcje obu kończyn górnych.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • był, w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy. 

Wymagane dokumenty

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Wysokość dofinansowania

 • dla osoby niewidomej max. 26 500 zł, z czego do urządzenia brajlowskiego max. 16 500 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 10 000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 10 000 zł,
 • udział własny wnioskodawcy: minimum 10% .

Jak często można skorzystać

Dofinansowanie może być udzielone raz na pięć lat.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych otrzymanych z PFRON.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowanie do szkolenia zakupionego sprzętu elektronicznego przez wnioskodawcę.

Kto może skorzystać

Każdy, kto:

 • uzyskał pomoc w ramach Obszaru B,
 • posiada dysfunkcje obu kończyn górnych lub narządu wzroku oraz narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • był, w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

 • kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • klauzula informacyjna - Moduł I,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie pełnomocnika wraz z kserokopią pełnomocnictwa notarialnego,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • oferta cenowa szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (liczba godzin, tematyka szkolenia, koszt za 1h szkolenia),
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny,
 • Wniosek Aktywny Samorząd 2024 B2

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

 Kiedy składamy wniosek

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Wysokość dofinansowania

 • dla osoby głuchoniewidomej 4 400 zł
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu 3 300 zł
 • dla pozostałych adresatów programu 2 200 zł
 • istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100% wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia
 • udział własny wymagany dopiero w momencie przekroczenia maksymalnej kwoty dofinansowania.

Jak często można skorzystać

Dofinansowanie może być udzielone raz na pięć lat.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych otrzymanych z PFRON.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dostosowanego do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie. Narząd wzroku – narząd wzroku ma ostrość wzroku w korekcie w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni),
 • dysfunkcje narządu wzroku.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • był, w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Wysokość dofinansowania

 • 10 000 zł,
 • udział własny wnioskodawcy: minimum 10% .

Jak często można skorzystać

Dofinansowanie może być udzielone raz na pięć lat.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych otrzymanych z PFRON.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dostosowanego do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczeni o niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej, lub zatrudnienie (ubytek słuchu powyżej 70 decybeli w uchu lepszym),
 • dysfunkcje narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • był, w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Wysokość dofinansowania

 • 6 000 zł,
 • udział własny wnioskodawcy: minimum 10% .

Jak często można skorzystać

Dofinansowanie może być udzielone raz na pięć lat.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych otrzymanych z PFRON.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/.

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowaniu podzespołów do zakupionego sprzętu w ramach Aktywnego samorządu.

Kto może skorzystać

Każdy, kto:

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
 • uzyskał pomoc w zadaniu 1, 3 lub 4.

Wymagane dokumenty

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Wysokość dofinansowania

 • 1 650 zł,
 • udział własny wnioskodawcy: minimum 10% .

Jak często można skorzystać

Dofinansowanie może być udzielone raz na pięć lat.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych otrzymanych z PFRON.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Kto może skorzystać

Każdy kto ma:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności, zatrudnienie lub nauka, lub potwierdzenie eksperta PFRON rokowania na uzyskanie zdolności do pracy.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Wysokość dofinansowania

 • 17 600 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500 zł,
 • 220 zł – refundacja kosztów dojazdu beneficjenta na spotkanie z ekspertem PFRON,
 • udział własny wnioskodawcy: minimum 10% .

Jak często można skorzystać

Dofinansowanie może być udzielone raz na trzy lata.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych otrzymanych z PFRON.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowaniu do zakupu potrzebnych elementów, które umożliwią sprawność techniczną posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Wysokość dofinansowania

 • 3 850 zł z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1 100 zł,
 • nie wymagany udział własny.

Jak często można skorzystać

Dofinansowanie może być udzielone raz na trzy lata.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych otrzymanych z PFRON.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowanie do zakupu protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj., protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • potwierdzoną opinie eksperta PFRON, stabilność procesu chorobowego i rokowania uzyskania zdolności pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Wysokość dofinansowania

 • przy amputacji:
 • w zakresie ręki 13 200 zł,
 • przedramienia 28 600 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 33 000 zł,
 • na poziomie podudzia lub stopy 19 800 zł
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 27 500 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 33 000 zł,
 • z możliwością zwiększenia (opinia eksperta PFRON dla zdolności do pracy Wnioskodawcy), istnieje możliwość zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV,
  220 zł – refundacja kosztów dojazdu beneficjenta na spotkanie z ekspertem,
 • udział własny wnioskodawcy: minimum 10% .

Jak często można skorzystać

Dofinansowanie może być udzielone raz na trzy lata.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych otrzymanych z PFRON.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/.

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowanie do zakupu elementów, które umożliwią podniesienie sprawności technicznej dotyczącej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  2 niezależne oferty cenowe - od 2 niezależnych sprzedawców, dotyczące wybranego przez siebie przedmiotu
 • potwierdzoną opinie eksperta PFRON, stabilność procesu chorobowego i rokowania uzyskania zdolności pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Wysokość dofinansowania

 • do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3,
 • przy amputacji:
  w zakresie ręki 3 960 zł,
  przedramienia 8 580 zł,
  ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 9 900 zł,
  na poziomie podudzia lub stopy 5 940 zł
  na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 8 250 zł,
  uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 9 900 zł,
  z możliwością zwiększenia (opinia eksperta PFRON dla zdolności do pracy Wnioskodawcy), istnieje możliwość zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV,
 • 220 zł – refundacja kosztów dojazdu beneficjenta na spotkanie z ekspertem,
 • udział własny wnioskodawcy: minimum 10% .

Jak często można skorzystać

Dofinansowanie może być udzielone raz na trzy lata.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych otrzymanych z PFRON.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/.

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektryczny lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowanie do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz oprzyrządowaniu nadstawki elektrycznej do wózka ręcznego.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej, lub zatrudnienie
 • dysfunkcje narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadający zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, m.in. porażenie mózgowe, choroby neuromięśniowe.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Wysokość dofinansowania

 • 8 250 zł,
 • udział własny wnioskodawcy: minimum 25% .

Jak często można skorzystać

Dofinansowanie może być udzielone raz na trzy lata.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych otrzymanych z PFRON.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

(dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowanie do przedszkoli dla dzieci, gdzie rodzice w tym czasie mogą pracować lub podnosić swoje kwalifikację.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto:

 • ma zaległości wobec PFRON.

Wymagane dokumenty

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

 • od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Wysokość dofinansowania

 • miesięcznie 330 zł, rocznie 3 960 zł,
 • udział własny wnioskodawcy: minimum 10% .

Jak często można skorzystać

Dofinansowanie może być udzielone co roku.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych otrzymanych z PFRON.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowaniu kosztów edukacji, podnoszenie swoich kwalifikacji lub możliwość ich zmiany.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • znaczny lub umiarkowany stopień, nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej, lub kolegium, lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Kto nie może skorzystać

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • przerwa w nauce (dotyczy Modułu II).

Wymagane dokumenty

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

 • od 1 do  31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
 • od 1 do 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

Wysokość dofinansowania

 • 10% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 60% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnego kierunku).

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony nie więcej niż o:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 • do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł,
 • 550 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 220 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 330 zł w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2023 lub 2024 roku w wyniku działania żywiołów lub innych zdarzeń losowych,
 • 330 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 330 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów,
 • 330 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 • 880 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/profil zaufany w platformie e-PUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW – System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl dostępny 24/7) – jednorazowe wsparcie dla osób korzystających z tego po raz pierwszy,
 • 550 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego Wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na I roku nauki w ramach wszystkich form edukacji nas poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających 1 rok – do 75% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 • do 75% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, II roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od 3 roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym.

Jak często można skorzystać

Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON maksymalnie w ramach 20 semestrów – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PRFON:

 • „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych  otrzymanych z PFRON.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do Programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie https://www.pfron.org.pl/.