Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Zapewnienie dostępności

Informacja o zapewnieniu dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku (PCPR) informuje, że zapewnia dostęp alternatywny w indywidualnych przypadkach w sytuacji, kiedy nie jest w stanie w szczególności ze względów technicznych lub prawnych zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej oraz w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Dostęp alternatywny w PCPR zapewniony jest w ten sposób, że:

 1. Osoby ze szczególnymi potrzebami załatwiający sprawę w PCPR  mogą kontaktować się z pracownikami w wybranej przez siebie formie:
  • za pomocą poczty elektronicznej pcprszczecinek@wp.pl (na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w PCPR, itp.),
  • pisząc treść komunikatu na kartce lub ukazując na urządzeniu elektronicznym,
  • poprzez faks 71 943 71 01,
  • poprzez System Elektronicznej Obsługi Klienta – SOW (służy do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON),
  • w sposób tradycyjny – drogą pocztową.
 2. Osoby ze szczególnymi schorzeniami mogą dostać się do siedziby PCPR od północnej strony budynku, gdzie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych zapewniająca dostęp m.in. na I piętro, na którym znajdują się pomieszczenia PCPR.
 3. PCPR dysponuje również schodołazem, który pozwala na dostanie się do sali konferencyjnej mieszczącej się na I piętrze PCPR.
 4. Dla osób ze szczególnymi schorzeniami przy wejściu głównym do dyspozycji przekazana jest pętla indukcyjna oraz pomoc tłumacza języka migowego.
 5. Do PCPR można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. W celu zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu osoba ze szczególnymi potrzebami może zażądać udostępnienia informacji poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości pliku, filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej oraz sposób kontaktu.