Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Dziecko w przemocy

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Art. 961. (Zakaz stosowania kar cielesnych) Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Przemocą wobec dziecka jest nieszanowanie jego potrzeb psychicznych i fizycznych.
Do przemocy dochodzi, gdy dziecko jest poniżane, okrutnie karane lub zaniedbywane przez swoich rodziców, czy opiekunów.

Krzywdzenie dzieci zaburza ich funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia, nawet jeśli nie dosięga ich bezpośrednio, czyli nie są np. bite przez rodziców, tylko obserwują stosunki panujące między innymi członkami rodziny, ponieważ:

  • Dzieci, wychowujące się w domu gdzie występuje przemoc, same staja się ofiarami przemocy.
  • Dzieci, wychowywane w domu pełnym przemocy, zawsze cierpią. Jest im wyrządzana krzywda.
  • Dzieci, żyjące w ciągłym strachu i niepokoju, obawiają się o życie swoje i swoich rodziców.
  • Dzieci, czują się odpowiedzialne za przemoc, uważają, że to one są odpowiedzialne za to, że rodzice się kłócą i biją.
  • Dzieci, które doświadczają przemocy, maja trudności ze znalezieniem przyjaciół,
  • Dzieci, wychowywane w przemocy, uczą się, że przemoc jest jedynym sposobem rozwiązywania konfliktów .
  • Dzieci, doznające przemocy, pozbawiane są dzieciństwa.
  • Dziecko, czuje się bezradne, nieszczęśliwe ponieważ nie umie nic zrobić by pomóc mamie lub tacie, gdy są krzywdzeni.

Jeśli Twoje dziecko jest ciągle smutne, ma trudności z koncentracją, nie chce się bawić, jest agresywne wobec innych dzieci, nie może spać, cierpi na koszmary nocne, nie chce jeść lub przeciwnie, jest ciągle głodne, ma kłopoty w szkole, dolegliwości związane ze stresem takie jak; bóle głowy, żołądka, moczenie się nocne, koniecznie porozmawiaj o tym z psychologiem, pedagogiem szkolnym albo zadzwoń: 0801120002 ( ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy domowej „Niebieska Linia”). Pamiętaj! są to bardzo niepokojące objawy i nawet jeśli nie doświadcza przemocy możesz być pewien, że dzieje się z Nim coś bardzo niedobrego.

Pamiętaj: Jesteś osobą najbliższą, Mamą, Tatą, Babcią, Dziadkiem, opiekunem – Twoim obowiązkiem jest troszczyć się o dziecko, dbać o Jego dobro i kochać Je jak najbardziej potrafisz, pomagać Mu.

Nie masz prawa Go krzywdzić!!!

Dziecko nie jest Twoja własnością, jest odrębnym człowiekiem i ma swoje prawa dokładnie takie jak Ty!

Pamiętaj jesteś dla Dziecka osoba najbliższą, najbardziej ukochaną,

ONO CI UFA!!!!