Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Jak być lepszym rodzicem – przemoc ma twarz – 2017

Sprawozdanie z przeprowadzonego programu pilotażowego
pt. :” Jak być lepszym rodzicem- przemoc ma twarz”

W dniach 21.11.2017r. do 12.12.2017r. zrealizowane zostały na terenie Powiatu Szczecineckiego w miejscowościach Juchowo i Radacz zajęcia rozwijające społeczną świadomość i wrażliwość na zjawisko przemocy w rodzinie oraz poznanie zagrożeń płynących z uzależnień zarówno od środków psychoaktywnych jak i komputera. W ramach zajęć promowane były oddziaływania profilaktyczne podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców.

Odbiorcami programu byli mieszkańcy gminy Borne Sulinowo:

 • mieszkańcy małych miejscowości Powiatu Szczecineckiego,
 • rodzice dzieci zamieszkujących na terenie wsi Powiatu Szczecineckiego.
 • osoby chcące podnieść swoje kompetencje wychowawcze, nabyć umiejętność, porozumiewania się i wychowywania dzieci bez stosowania przemocy.
 • Osoby chcące poznać mechanizmy oraz sposoby reagowania na zagrożenia płynące z uzależnienia, zwłaszcza tego występującego wśród dzieci i młodzieży,
 • dzieci i młodzież szkół Powiatu Szczecineckiego,

Zajęcia odbywały się dwuetapowo:

I etap: 3 – godzinne spotkanie z dziećmi w świetlicy szkolnej w miejscowości Juchowo – gimnazjaliści oraz 3 – godzinne spotkanie z dziećmi w świetlicy szkolnej w Juchowo – dzieci ze szkoły podstawowej.
Razem 6 godzin zajęć.

II etap: 2 spotkania 4-godzinne w Juchowie i 2 spotkania 4 – godzinne w Radaczu Razem 16 godzin zajęć.
Łączny czas przeprowadzonych zajęć to 22 godziny.
W grupach dla dorosłych uczestniczyło razem 24 rodziców.
W grupach uczniowskich uczestniczyło razem 56 młodych osób w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

Celem zajęć w grupach warsztatowych dla rodziców było wdrożenie elementów Programu „Wychowanie bez klapsa” i „Szkoły dla rodziców” poprzez:

 • poszerzanie przez rodziców umiejętności wychowawczych, które pomogą im wychowywać dzieci bez stosowania przemocy,
 • poznanie i wdrożenie nowych, sprzyjających dziecku wzorców zachowań,
 • zwiększenie świadomości na temat przemocy w rodzinie, mechanizmów przemocy,
 • poznanie mechanizmów dotyczących uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
 • poznanie przyczyn i skutków stosowania substancji psychoaktywnych,
 • roli rodziny i bliskich w profilaktyce uzależnień.

Celem zajęć w grupach warsztatowych z dziećmi i młodzieżą było:

 • wdrożenie podstawowych informacji dotyczących zachowań przemocowych w rodzinie m.in.: sposoby uzyskania pomocy, sposoby rozpoznawania „ dobrego i złego dotyku”, kształtowanie umiejętności szukania pomocy w sytuacjach kryzysowych.
 • zagrożenia płynące z nadmiernego użytkowania komputera,
 • zagrożenia dotyczące środków zmieniających świadomość.

Powyższe zajęcia zrealizowane zostały w świetlicach szkolnych.