Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Świadek przemocy

Świadek przemocy w rodzinie to bardzo ważna osoba!
Ważna, bo często jedyna, która może pomóc przerwać przemoc!

Może zdarza się, że słyszysz zza ściany krzyki, wołanie o pomoc, czyjś płacz.
Może widzisz, że ktoś z Twoich sąsiadów, znajomych, doznaje przemocy. Jednak nie prosi cię
o pomoc. Stara się ukryć ślady pobicia. Można wtedy uznać, że nie chce pomocy albo, że akceptuje taką sytuację.

To nieprawda!!!!!!!

Pamiętaj!!

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. nakłada na osoby, które wiedzą o przemocy, która ma miejsce w rodzinie obowiązek zgłoszenia tego to odpowiednich władz – art. 12 mówi:

„Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

To co bardzo utrudnia decyzje o zgłoszeniu przemocy w rodzinie to stereotypy.
Posługiwanie się stereotypami sprzyja przemocy, usprawiedliwia ją i zachęca do braku reakcji. Te przekonania są bardzo silnie zakorzenione w naszej podświadomości, posługiwali się nimi nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i dlatego tak wiele pracy i wrażliwości od nas samych wymaga pokonanie ich i postępowanie zgodnie ze swoim sumieniem i dobrem innych ludzi.

Oto przykłady niektórych stereotypów, które do tej pory funkcjonują w naszym życiu, z którymi każdy z Nas musi walczyć:

Nie należy ingerować w życie rodziny

„bliscy nie krzywdzą”, „nikt nie powinien się wtrącać do tego, w jaki sposób małżonkowie rozwiązują swoje problemy”, „Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych”

NIEPRAWDA
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem!

Każdy, kto wie o istnieniu przemocy w rodzinie jest zobowiązany zareagować. Im szybciej ktoś się „wtrąci” tym większa szansa aby pomóc osobie doznającej przemocy.

Należy się wstydzić gdy się doznaje przemocy,

„to wszystko Twoja wina, powinnaś się wstydzić”, „Twoja rodzina świadczy o Tobie”, „widocznie ciągle robisz coś źle”, „sprowokowała Go”, „pewnie to lubi, jeśli nie szuka pomocy”

NIEPRAWDA

Za przemoc zawsze odpowiada sprawca bez względu jak się ofiara zachowywała, co zrobiła lub czego nie zrobiła. Wina za przemoc Nigdy nie leży po stronie osoby doznającej przemocy.

Przemoc dotyczy rodzin patologicznych i jest zależna od alkoholu

„przemoc i alkohol to jedno”. „to taka porządna rodzina, to niemożliwe, żeby tam była przemoc”, „wszystko przez te picie- gdyby przestał pić przestał by i bić”

NIEPRAWDA

Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich klasach społecznych może dotknąć każdego z nas.
Przemoc stosują i doznają osoby niezależnie od statusu społecznego, wykształcenia, majątku. Przemoc może zdarzyć się w każdej rodzinie. Wiele osób stosujących przemoc robi to na trzeźwo.
Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności.

Przemoc jest wtedy, gdy występują siniaki

„ nie ma żadnych śladów więc nie było przemocy’, „Nikt jej nie pobił więc gdzie tu przemoc?”

NIEPRAWDA

Przemoc fizyczna jest tylko jedną z form krzywdzenia innych ludzi, najczęstszą formą jest przemoc psychiczna, która nie zostawia widocznych śladów na ciele, za to pozostawia głębokie „rany” w psychice człowieka.

Dla dobra dzieci powinno się znosić wszystko

„kobieta powinna poświecić się dla rodziny”, „dzieci powinny mieć ojca”, „lepszy taki mąż niż żaden”

NIEPRAWDA

Nic nie uzasadnia znoszenia przemocy ze strony partnera. Dzieci nie zyskują na tym, że rodzice się nie rozstają mimo ciągłej przemocy. One na tym tracą stając się mimowolnie ofiarami przemocy, przez samo obserwowanie tego co się dzieje w domu. Dla ich dobra należy dążyć do zatrzymania przemocy!

Mężczyźni, którzy biją swoje żony są psychopatami.

„ale to zwierze”, „musi być chory psychicznie”

NIEPRAWDA

Nie ma bezpośredniego związku pomiędzy stosowaniem przemocy w rodzinie a chorobą psychiczną. Przemoc przeważnie wywołuje chęć sprawowania władzy, chęć podporządkowania sobie drugiej osoby, chęć dominacji, utrzymania władzy, wymuszenia tego na czym sprawcy zależy.

Pamiętaj:
ZA PRZEMOC ZAWSZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI SPRAWCA , NIEZALEŻNIE OD TEGO CO ZROBIŁA LUB POWIEDZIAŁA OFIARA !!!