Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Rusza wakacyjna edycja szkolenia on-line dla kandydatów na rodziny zastępcze – MENTOR

Rusza wakacyjna edycja szkolenia on-line dla kandydatów na rodziny zastępcze – MENTOR

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej organizuje bezpłatne szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej jako rodzina zastępcza niezawodowa według programu MENTOR (decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr 15/2021/RZ). 

Szkolenie prowadzone przez trenerów Programu MENTOR będzie odbywało się w wymiarze wymaganym przez rozporządzenie 50 godzin oraz 3 godziny szkolenia na temat różnic kulturowych, za pomocą platformy ZOOM, w formie spotkań on-line. Grupa szkoleniowa będzie liczyć do 20 uczestników.

Uczestnicy powinni posiadać wstępną kwalifikację uzyskaną od lokalnego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz możliwość odbycia praktyk w miejscu wskazanym przez PCPR/ MOPS miejscu. Uczestnicy w czasie szkolenia otrzymają materiały dla uczestników.

 

Informacja o Programie MENTOR

Program MENTOR obejmuje 50 godzin szkolenia podstawowego, 3 godziny szkolenia na temat różnic kulturowych. Dodatkowo wymagane jest 10 godzin praktyk umożliwiających zapoznanie się z doświadczeniami wychowawczymi rodzin sprawujących pieczę zastępczą.

Najbliższe szkolenie odbędzie się on-line za pomocą ZOOM-a, w terminach:

 • 13 lipca 2024 r., godz. 9.00-17.00 (8 godzin)
 • 27 lipca 2024 r., godz. 9.00-18.00 (9 godzin)
 • 28 lipca 2024 r., godz. 9.00-18.00 (9 godzin)
 • 2 sierpnia 2024 r., godz. 16.00-20.00 (4 godziny)
 • 3 sierpnia 2024 r., godz. 9.00-17.00 (8 godzin)
 • 4 sierpnia 2024 r., godz. 9.00-17.00 (8 godzin)

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Integracja, motywacja, wprowadzenie do tematyki rodzicielstwa zastępczego – 4 godziny,
 2. Ja ze sobą, ja z innymi – 1 godzina,
 3. Dzieci biologiczne w rodzinie zastępczej – 1 godzina,
 4. Więzi – 5 godzin,
 5. Podstawy wiedzy o rozwoju – przemoc i rozwój prawidłowy/zaburzony, wczesna diagnostyka – 3 godziny,
 6. Uzależnienia/FASD – 2 godziny,
 7. Trauma – 4 godziny,
 8. Ocena sytuacji dziecka – 1 godzina,
 9. Potrzeby edukacyjne dzieci – 2 godziny,
 10. Komunikacja – 5 godzin,
 11. Przejścia i zmiany, rodziny pomocowe, rodzeństwo – 3 godziny,
 12. Usamodzielnienia – 2 godziny,
 13. Reintegracja – 3 godziny,
 14. Prawa i wizerunek dziecka – 3 godziny,
 15. Narzędzia współpracy z ORPZ – 4 godziny,
 16. Samorozwój i wypalenie – 2 godziny,
 17. Mentoring – 1 godzina,
 18. Różnice kulturowe, praca z dzieckiem z kultury ukraińskiej – 3 godziny,

Sesja pytań, panel z udziałem prawnika, organizatora i rodziny zastępczej – 2 godziny