Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Przypomnienie! Do 31.07.2024r. trwa nabór wniosków o najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek

Przypomnienie!

Do 31.07.2024r. trwa nabór wniosków o najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek

Od 06.05.2024r. rozpoczął się nabór wniosków o najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Szczecinek. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Spółki ZGM T.B.S. przy ul. Cieślaka 6b w Szczecinku.

Osoby umieszczone na liście obowiązującej w 2024 roku, z którymi nie została zawarta umowa najmu lokalu, a które nadal zamierzają ubiegać się o najem lokalu z zasobów Miasta Szczecinek, powinny złożyć oświadczenie aktualizacyjne lub kolejny wniosek.

Druki wniosków i oświadczeń aktualizacyjnych wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Spółki lub ze strony internetowej ZGM TBS, link do strony poniżej:

https://zgm-tbs.szczecinek.pl/ogloszenia/informujemy-ze-ze-od-dnia-06-maja-2024r.-rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-o-najem-lokali-wchodzacych-w-sklad-mieszkaniowego-zasobu-miasta-szczecinek1.html