Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Regionalne Centrum Kryzysowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku z dniem 01.06.2024r. przystąpiło do projektu Regionalne Centrum Kryzysowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w partnerstwie z Liderem Regionalnym

20 lat Polski w Unii Europejskiej

Rok 2024 jest wyjątkowym rokiem, w którym świętujemy 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej.

Okres ten owocował w Polsce w wiele pozytywnych zmian. Dzięki