Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej, która realizuje zadania powiatu szczecineckiego w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rodzina

20 lat Polski w Unii Europejskiej

Rok 2024 jest wyjątkowym rokiem, w którym świętujemy 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej.

Okres ten owocował w Polsce w wiele pozytywnych zmian. Dzięki