Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej, która realizuje zadania powiatu szczecineckiego w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rodzina

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecenia fundacjom i organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej