Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Zapytanie ofertowe – półkolonia z jazdą konną dla uchodźców

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – półkolonia z jazdą konną

Zapytanie ofertowe – półkolonia z jazdą konną dla uchodźców.

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego – półkolonie – opis przedmiotu zamówienia.

Zał. nr 2 do zapytania ofertowego – półkolonia z nauką jazdy konnej dla uchodźców.

Zał. nr 3 do zapytania ofertowego – półkolonie z nauką jazdy konnej dla uchodźców.

Zał. nr 4 do zapytania ofertowego- półkolonie z nauką jazdy konnej dla uchodźców.

Zał. nr 5 do zapytania ofertowego – półkolonie z nauką jazdy konnej dla uchodźców.

Zał. nr 6 do zapytania ofertowego – półkolonie z nauką jazdy konnej dla uchodźców.

Zał. nr 7 do zapytania ofertowego półkolonie – projekt umowy.