Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Informacja o wyborze oferty – jednodniowe warsztaty integracyjne

Informacja o wyborze oferty