Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

III zapytanie ofertowe – kolonie nad morzem – RADIM

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – KOLONIA NAD MORZEM

III zapytanie ofertowe – kolonia nad morzem

zał. nr 1 do III zapytania ofertowego kolonia nad morzem – opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 do III zapytania ofertowego kolonia nad morzem – formularz ofertowy

zał. nr 3 do III zapytania ofertowego kolonia nad morzem – oświadczenie nr 1

zał. nr 4 do III zapytania ofertowego kolonia nad morzem – wykaz usług

zał. nr 5 do III zapytania ofertowego kolonia nad morzem – wykaz osób

zał. nr 6 do III zapytania ofertowego kolonia nad morzem – zgoda na przetwarzanie danych

zał. nr 7 do III zapytania ofertowego kolonia nad morzem – projekt umowy

zał. nr 8 do III zapytania ofertowego kolonia nad morzem – oświadczenie nr 2

zał. nr 9 do III zapytania ofertowego kolonia nad morzem – oświadczenie nr 3