Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

fantom z zespoem FAS