Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Akty prawne

Konwencja Stambulska

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony ofiar Przemocy na lata 2021 – 2025

Rozporządzenie o zaświadczeniu lekarskim

Rozporządzenie w sprawie Niebeskiej Karty

Rozporządzenie w sprawie odebrania dziecka w związku z przemocą w rodzinie

Rozporządzenie w sprawie SOW i oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy