Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Materiały informacyjne

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa