Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Ogłoszenie Starosty Szczecineckiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

O G Ł O S Z E N I E STAROSTY SZCZECINECKIEGO w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Klauzula informacyjna – RODO

Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia