Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Zbiórka na rzecz Dziecięcego Oddziału Onkologicznego w Równem

Rada Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bornem Sulinowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie pomocy charytatywnej prowadzonej przez kościół w Ukrainie, w szczególności akcji:

  1. dostarczania gier,
  2. zabawek,
  3. materiałów edukacyjnych

Zebrane rzeczy zostaną przekazane dla dzieci leczonych w Dziecięcym Oddziale Onkologicznym w Równem.

Jednocześnie zbierane jest wsparcie finansowe dla Służby Wśród Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Nie jesteś sam”, które prowadzone jest przez Kościół „Dom Ewangelii” z Równego.
Każda Kwota ma znaczenia.

W imieniu Rady Zboru serdecznie dziękujemy.