Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Zaproszenie do udziału w szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze

Zaproszenie do udziału w szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze

„Zadaniem serca jest kochać. Żołądek jest głodny, jeżeli mu nie dać pokarmu,

jeżeli jest pusty i nie ma w nim jedzenia –

a serce jest głodne i smutne, i pełne tęsknoty, jeśli nie ma w nim miłości.”
J. Korczak

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku serdecznie zaprasza na szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

Najbliższe zostało zaplanowane już w maju 2024r. i odbędzie się na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku przy ul. Wiatracznej 1.

Czas trwania szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze wynosi nie mniej niż 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk zawodowych. Dodatkowo dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinny dom dziecka zaplanowano kolejne 40 godzin dydaktycznych, mających na celu uwzględnienie zakresu programu dla osób sprawujących opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Podczas szkolenia będzie poruszona różnorodna tematyka zajęć, których celem jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie opieki i wychowania np.: elementy prawa rodzinnego, zagadnienia z zakresu praw dziecka, wiedza na temat specyfiki pieczy zastępczej, jej celu i czasowego charakteru, elementy pedagogiki oraz psychologii, wiedza o znaczeniu rodziny biologicznej w życiu dziecka oraz wiedza na temat wpływu pieczy zastępczej na środowisko rodziny zastępczej.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM!

Wszelkie osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym proszone są o zgłoszenie do tut. Centrum. Zapraszamy również do kontaktu w celu uzyskania informacji na temat uprawnień, warunków, świadczeń oraz wynagrodzeń, pod nr telefonu 94 71 37 113