Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie