Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Harmonogram działań w Projekcie UE – Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży aktualny od 01.08.2022

„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020; Priorytet VII – Włączenie społeczne; Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Harmonogram działań w ramach projektu – Powiat Szczecinecki