Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Zapytanie ofertowe – nauka języka polskiego dla uchodźców

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – nauka j. polskiego dla uchodźców

zapytanie ofertowe – nauka j. polskiego dla uchodźców

zał. nr 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia – nauka j. polskiego oraz opieki

zał. nr 2 do zapytania ofertowego – nauka j. polskiego dla uchodźców – formularz ofertowy

zał. nr 3 do zapytania ofertowego – nauka j. polskiego dla uchodźców- oświadczenie nr 1

zał. nr 4 do zapytania ofertowego – nauka j.  polskiego dla uchodźców – wykaz usług

zał. nr 5 do zapytania ofertowego – nauka j. polskiego dla uchodźców – wykaz osób

zał. nr 6 do zapytania ofertowego – nauka j. polskiego dla uchodźców- zgoda na przetwarzanie danych

zał. nr 7 do zapytania ofertowego – nauka j. polskiego dla uchodźców – oświadczenie nr 2

zał. nr 8 do zapytania ofertowego – nauka j. polskiego dla uchodźców – oświadczenie nr 3