Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Zaproszenie – grupa wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku – Zespół ds. Pieczy Zastępczej Zaprasza usamodzielniających się wychowanków z terenu Powiatu Szczecineckiego do kolejnego udziału w grupie wsparcia, która odbędzie się dnia 31 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiatraczna 1.

W związku z powyższym w miesiącu październiku w ramach grupy wsparcia młodzieży przed procesem usamodzielniania pn. „Nawigator Samodzielności – edycja II” planowane są działania dotyczące szeroko rozumianej tematyki poruszania się po rynku pracy – spotkanie z doradcą zawodowym w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy Szczecinku.

Cykl realizowanych działań ma na celu poszerzenie i zwiększenie świadomości młodzieży o procesie usamodzielniania, jak również zwiększyć poziom kompetencji społecznych i zawodowych oraz jak najlepiej przygotować wychowanków do samodzielnego, odpowiedzialnego życia w społeczeństwie z wykorzystaniem własnych możliwości, a także potencjału. Uświadamiając młodzieży usamodzielnianej istotę procesu usamodzielnienia oraz wagę podejmowanych w tym okresie decyzji rzutujących na całe dalsze życie.