Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Zaproszenie – grupa wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku – Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ZAPRASZA usamodzielniających się wychowanków z terenu Powiatu Szczecineckiego do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu w ramach grupy wsparcia młodzieży przed procesem usamodzielniania pn. „Nawigator Samodzielności – edycja II”

W związku z powyższym, w miesiącu lutym podjęte zostaną działania w zakresie nabywania umiejętności społeczno – kulinarnych. Dlatego też planowane są działania we współpracy z Bankiem Żywności pn. „Jak skorzystać i nie zmarnować”

Do dnia dzisiejszego zrealizowano następujące działania:

  • Warsztaty doradczo – informacyjne w zakresie procesu usamodzielnienia i oferowanych form wsparcia;
  • Mieszkania chronione treningowe, możliwości wsparcia, ustawowe cele i realne korzyści wynikające z tej formy pomocy
  • Poruszanie się po rynku pracy, list motywacyjny, CV, zapoznanie się z instytucją Powiatowego Urzędu Pracy,
  • Integracyjne warsztaty kulinarne.

    Cykl realizowanych działań ma na celu poszerzenie i zwiększenie świadomości młodzieży o procesie usamodzielniania, jak również zwiększyć poziom kompetencji społecznych i zawodowych oraz jak najlepiej przygotować wychowanków do samodzielnego odpowiedzialnego życia w społeczeństwie z wykorzystaniem własnych możliwości, a także potencjału. Uświadamiając młodzieży usamodzielnianej istotę procesu usamodzielnienia oraz wagę podejmowanych w tym okresie decyzji rzutujących na całe dalsze życie.