Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Pół roku projektu na rzecz Osób uciekających przed wojną

Pół roku projektu na rzecz Osób uciekających przed wojną

24 luty br. to dzień, który zmienił historię. Od tego dnia Obywatele Ukrainy znajdują swój drugi dom w naszym kraju. Powiat Szczecinecki otacza opieką te osoby od pierwszego dnia wojny. Jednym z działań jest  wsparcie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku w ramach projektu pn. „Pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie na terenie Powiatu Szczecineckiego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do dnia dzisiejszego wsparciem objęto 86 osób dorosłych i dzieci. Zapewniono dwutygodniowe półkolonie dzieciom, naukę języka polskiego osobom dorosłym, wsparcie asystentów integracyjnych, usługi tłumaczy oraz integrację w ramach warsztatów. Zakupiono dla tych osób również najpotrzebniejsze artykuły, jak odzież czy obuwie. Najbardziej potrzebujący skorzystali także z usług medycznych (okulista, stomatolog).

Projekt będzie trwał do końca października 2023r. Przewidywana jest kontynuacja wsparcia zgodnie z potrzebami beneficjentów.