Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Pomoc dla osób usamodzielnianych