Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Możliwość udziału w szkoleniu on-line dla kandydatów do pełnienia niezawodowej rodziny zastępczej

Możliwość udziału w szkoleniu on-line dla kandydatów do pełnienia niezawodowej rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku informuje, że projekt Niezastąpieni – Rodziny Zastępcze przy współpracy z Koalicją na Rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej wprowadzili możliwość odbywania szkoleń on-line dla kandydatów do pełnienia niezawodowej rodziny zastępczej.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które uzyskały już wstępną kwalifikację i otrzymali zgodę PCPR-u na odbycie szkolenia w trybie online. 

Szkolenie Mentor jest zatwierdzone przez Ministerstwo. Odbywa się w czasie rzeczywistym i jest prowadzone przez dwie osoby: eksperta oraz praktyka (czynny rodzic zastępczy z uprawnieniami trenerskimi) z Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

W celu rejestracji na szkolenie prosimy o uzupełnienie formularza google, dostępnego pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5lE4R3rogds1CkmDU5_C3NShIRe5pdXfPAHKu81gbBcA6_w/viewform

 

Szkolenie zazwyczaj odbywa się w piątkowe popołudnia, soboty oraz niedziele.  Czas trwania  to 52 godziny.

 

O działalności Niezastąpionych można poczytać pod poniższymi linkami:

Niezastąpieni – strona internetowa

Niezastąpieni – Facebook