Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego na terenie powiatu szczecineckiego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego na terenie powiatu szczecineckiego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku pragnie jeszcze raz serdecznie podziękować rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie powiatu szczecineckiego za trud oraz zaangażowanie w niesieniu pomocy dzieciom. Każdego dnia podejmują Państwo ciężar pomocy w odbudowaniu zaufania dzieci do świata dorosłych. Wielu wychowanków potrzebuje specjalistycznego wsparcia
i pomocy, zaś Państwo stoją przed wyzwaniem otoczenia ich szczególną troską i opieką.

Z radością obserwujemy rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Szczecineckiego, w którym funkcjonuje 12 Rodzinnych Domów Dziecka, 3 Zawodowe Rodziny Zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, 31 Niezawodowych Rodzin Zastępczych oraz 64 Spokrewnionych Rodzin Zastępczych. Możemy się również pochwalić
1 Zawodową Specjalistyczną Rodziną Zastępczą.

W tym dniu życzymy wytrwałości, cierpliwości

w myśl przekonania, że dobro powraca.

Serdeczne podziękowania kierujemy do rodziny zastępczej, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju pieczy zastępczej na terenie Naszego powiatu.