Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Informacja o przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w 2022r.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA:

  • ŚRODKI ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE – OD 02.2022 R.
  • TURNUSY REHABILITACYJNE – OD 03.2022 R.
  • BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ,
  • BARIERY TECHNICZNE,
  • BARIERY ARCHITEKTONICZNE,
  • SPRZĘT REHABILITACYJNY.

WYDAWANIE WNIOSKÓW – OD 01.03.2022 R,

PRZYJMOWANIE – OD 01.04.2022 R.