Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Zapytanie ofertowe organizacja i przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych dla wychowanków przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

Zapytanie ofertowe