Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

uczestnicy warsztatów z prowadzącą