Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

opieka nad dzieckiem