Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

dwóch nastolatków przebiera fantomy