Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Unieważnienie zapytania kolonie nad morzem

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE ORGANIZACJI KOLONII


ZAPYTANIE OFERTOWE – KOLONIE NAD MORZEM

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7