Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecenia fundacjom i organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej