Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Rodzinna piecza zastępcza