ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY US?UG PEDAGOGA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY US?UG PEDAGOGA Dotyczy: og??oszenia o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym o warto??ci pow. 5000 Euro do r??wnowarto??ci kwoty okre??lonej w art, 4 pkt 8 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r.

 

 Załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY US?UG PEDAGOGA

Wielkość czcionki
Kontrast