OGŁOSZENIA

2022r.

Zapytanie ofertowe, przedmiot zamówienia HIPOTERAPIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

Zapytanie ofertowe organizacja i przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych dla wychowanków przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – WARSZATY SOCJOTERAPEUTYCZNE

 

2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty pn. Przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Zapytanie ofertowe – PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY – 2021

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – program korekcyjno-edukacyjny – wzór oferty 2021

Załącznik nr 2- wzór umowy zlecenia program korekcyjno-edukacyjny- 2021

 

2019r.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja z otwarcia ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego

Zmiana w zapytaniu na przeprowadzeniu programu korekcyjno-edukacyjnego 2019 (1)

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe – PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY – 2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – program korekcyjno-edukacyjny – wzór oferty 2019

Załącznik nr 2- wzór umowy zlecenia program korekcyjno-edukacyjny- 2019

 

Zawiadomienie o wyborze ofert – szkolenia

Informacja z otwarcia ofert – szkolenia

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe szkolenia edukacyjne – 7.6 NS

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe szkolenia edukacyjne – 7.6 NS – załączniki (1)

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe kurs prawa jazdy projekt Aktywny Ty

 

Zawiadomienie o unieważnieniu ogłoszenia korepetycje – Nawigator samodzielności

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty – szkolenia

Informacja z otwarcia ofert – kursy i szkolenia edukacyjne

Zarządzenie Nr 5 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania komisji przetargowej Aktywny Ty

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe szkolenia edukacyjne w ramach EFS Projekt Aktywny Ty – III.2019

 

 

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe wraz z załącznikami kursy i szkolenia Aktywny Ty

Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej

Informacja z otwarcia ofert – szkolenia Aktywy Ty 

Zawiadomienie o wyborze oferty – szkolenia Aktywny Ty

Wielkość czcionki
Kontrast