Pliki do pobrania

 

Wnioski dotyczące dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022r.:

Wniosek bariery w komunikowaniu się

Wniosek sprzęt rehabilitacyjny

Wniosek sport, kultura i turystyka

Wniosek turnus rehabilitacyjny

Wniosek-tłumacz języka migowego

Wniosek bariery architektoniczne

Wniosek bariery techniczne

Wniosek środki pomocniczo-ortopedyczne 2022r.

 

Aktywny Samorząd 2022r.

Wniosek AKTYWNY SAMORZAD – 2022

zał. nr. 1 – Oświadczenie dotyczące składania wniosku

zał. nr. 2 – Klauzula informacyjna

zał. nr. 3 – zaświadczenie z uczelni

zał. nr. 4 – zaświadczenie o zatrudnieniu-skonwertowany

Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON w Systemie SOW

Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON w Systemie SOW

wzór odwolanie pelnomocnictwa SOW

wzór pelnomocnictwa SOW

 

Wnioski dotyczące dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

WNIOSEK- bariery architektoniczne w komunikowaniu się i techniczne 2021 r.

W N I O S E K- środki ortopedyczno-pomocnicze 2021

Wniosek na sprzęt rehabilitacyjny – OSOBY FIZYCZNE na 2021

WNIOSEK -na turnus rehabilitacyjny 2021 ROK

WNIOSEK- bariery architektoniczne 2020 rok

WNIOSEK-likwidacja barier w komunikowaniu się 2020 rok

WNIOSEK – środki ortopedyczno-pomocnicze 2020 rok

WNIOSEK-sprzęt rehabilitacyjny – osby fizyczne 2020 rok

WNIOSEK -na turnus rehabilitacyjny 2020

WNIOSEK- bariery techniczne 2020 rok

Wnioski moduł I:

Obszar A Likwidacja barier transportowych:

Wniosek – Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakresie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek – Obszar A zadanie 2 i 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Wniosek – Obszar A Zadanie 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar B Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informatycznym:

Wniosek – Obszar B Zadanie 1, 3 oraz 4 zakup sprzętu elektronicznego

Wniosek – Obszar B Zadanie 2 szkolenia w zakresie zakupionego sprzętu elektronicznego

Wniosek – Obszar B Zadanie 5 utrzymanie sprawności technicznej zakupionego sprzętu elektronicznego

Obszar C Likwidacja barier w poruszaniu się:

Wniosek – Obszar C Zadanie 3 zakup protezy kończyny

Wniosek – Obszar C Zadanie 5 zakup skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Wniosek – Obszar C Zadanie 4 utrzymanie sprawności protezy

Wniosek – Obszar C Zadanie 1 zakup wózka elektrycznego

Wniosek – Obszar C Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej do wózka elektrycznego

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

Wniosek – Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW AKTYWNY SAMORZĄD:

Propozycja(oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy Obszar C Zadanie 4

Propozycja(oferta) specyfikacji i kosztorysu do zakupu protezy Obszar C Zadanie 3

Zaświadczenie lekarskie dla Obszaru C Zadanie 1

Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 3 dysfunkcja wzroku

Zaświadczenie lekarskie dla Obszar A Zadanie 3 i 4 oraz Obszar B Zadanie 4

Zaświadczenie lekarskie do Obszaru C Zadanie 2, 3 oraz 4

Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 5

Zaświadczenie lekraskie Obszar B Zadanie 1 dysfunkcja wzroku do 16 r. ż

Zaświadczenie lekaraskie dysfunkcja ruchy do Obszaru A Zadanie 1 i 2 oraz Obszar B Zadanie 1

Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1 dysfunkcja wzroku

Oświadczenie o dochodach do wszystkich wniosków z Aktywnego Samorządu Moduł I

Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych do wszystkich wniosków z Aktywnego Samorządu Moduł I

Wnioski moduł II 2021 r.:

Wniosek na Moduł II Dofinansowanie do studiów

zał. nr. 1 – Oświadczenie dotyczące składania wniosku

zał. nr. 2 – Klauzula informacyjna

zał. nr. 3 – zaświadczenie z uczelni

zał. nr. 4 – zaświadczenie o zatrudnieniu

Wnioski dotyczące realizacji zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej:

Wniosek na Dobry Start 300 + dla rodzin zastępczych

Wniosek – pomoc na usamodzielnienie dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych

Wniosek – kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych

Dokumenty do przyznania pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych

Wniosek – pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych

Numer konta – zmiana numeru konta – rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

Wniosek o przyznanie dofinansowania – wypoczynek dla rodzin zastępczych

Wniosek o przyznanie dofinansowania – wypoczynek dla rodzinnych domów dziecka

Wniosek o przyznanie świadczenia – orzeczenia o niepełnosprawności dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Wniosek o przyznanie świadczenia – zdarzenia losowe

wniosek o przyznanie świadczenia 500 dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – rodzina zastępcza

Zapoznanie się z materiałem dowodowym- rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów – pierwsza pomoc dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów dla pełnoletniego wychowanka – rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – rodzina zastępcza

Wniosek o przyznanie świadczenia na remont lokalu dla rodzinnych domów dziecka

Wniosek o przyznanie świadczenia na remont lokalu dla zawodowych rodzin zastępczych

Wniosek o przyznanie świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinnym domu dziecka

Wniosek o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu dla rodzinnych domów dziecka

Wniosek o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu dla zawodowych rodzin zastępczych

Wnioski dotyczące realizacji zadań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej:

Oświadczenie dla rodziców biologicznych dotyczące odstąpienia od opłaty

Wniosek na kontynuowanie nauki

wniosek o pomoc na usamodzielnienie placówki wniosek o pomoc na zagospodarowanie Placówki

Wielkość czcionki
Kontrast