Zespół

Małgorzata Kubiak-Horniatko
Dyrektor                                                                                                                                                                                              magister socjologii o specjalności służby socjalne,                                                                                                                        studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki społecznej
tel: 94 7137101
e-mail: pcpr.horniatko@gmail.com

 

 
 

 Zespół ds. finansowo-administracyjnych

Kamila Leśniewicz
Główny Księgowy
mgr ekonomii o specjalności zarządzanie finansami i rachunkowość
tel: 94 7137107
e-mail: pcpr.lesniewicz@gmail.com

Joanna Herrmann
Starszy księgowy
mgr ekonomii o specjalności ekonomia menedżerska,                                                                                                                        studia podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Pomocy Społecznej                                                                                                   tel: 94 7137106
e-mail: pcpr.herrmann@gmail.com
 

Aneta Gołębiowska                                                                                                                                                                           Starszy specjalista ds. administracyjno-księgowych                                                                                                                mgr ekonomii o specjalności marketing                                                                                                                                             studia podyplomowe w zakresie: – administracji publicznej                                                                                                               tel: 94 7137108

e-mail: pcpr.golebiowska@gmail.com

Monika Tarnowska
Specjalista pracy z rodziną
 mgr pedagogiki o specjalności praca socjalna z rodziną
tel: 94 7137101
e-mail: pcpr.tarnowska@gmail.com

Małgorzata Redzko                                                                                                                                                                        Specjalista pracy z rodziną
mgr pedagogiki terapeutycznej
tel: 94 7137116                                                                                                                                                                                  e-mail: malgorzatar.pcpr@gmail.com

 

Elżbieta Duńska
Pomoc administracyjna
tel: 94 7137120
e-mail: pcpr.dunska@gmail.com

 Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Magdalena Niedzielin
Kierownik ds. rodzinnej pieczy zastępczej
mgr pedagogiki o specjalności praca socjalna                                                                                                                                       studia podyplomowe w zakresie organizacja pomocy społecznej                                                                                                   tel: 94 7137113
e-mail: pcpr.niedzielin@gmail.com

Sylwia Kuczyńska
Specjalista pracy socjalnej
mgr socjologii o specjalności praca socjalna                                                                                                                                         tel: 94 7137105
e-mail: pcpr.kuczynska@gmail.com

 Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Paulina Kubisiak                                                                                                                                                                       Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr pedagogiki o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,                                                                                              tel: 94 7137102
e-mail: pcpr.kubisiak@gmail.com

Małgorzata Stępień
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr pedagogiki o specjalności pedagogika ogólna,                                                                                                                            tel: 94 71371102
e-mail: pcpr.stepien@gmail.com

Katarzyna Lebiecka               
K
oordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr pedagogiki o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,                                                                 tel: 94 7137102
e-mail: pcpr.lebiecka@gmail.com

 

 Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy osobom starszym

Monika Lisaj-Łozińska
Kierownik Zespołu ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy osobom starszym
mgr socjologii o specjalności doradztwo psychospołeczne,                                                                                                                studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, organizacji pomocy społecznej                                                                                  tel: 94 7137104
e-mail: pcpr.lozinska@gmail.com

Patrycja Ścirka
Starszy specjalista ds. rehabilitacji społecznej
mgr administracji o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi,                                                                                                  studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej, studia podyplomowe  w zakresie doradztwo zawodowe i personalne                                                                                                                                                                                         tel: 94 7137109
e-mail: pcpr.scirka@gmail.com

Anna Silistrowska – Buczyńska
Samodzielny referent, pracownik socjalny
mgr administracji o specjalności administracja publiczna i zarządzanie zasobami ludzkimi, mgr pedagogiki o specjalności praca socjalna z rodziną                                                                                                                                                                         studia podyplomowe w zakresie psychologii, komunikacji społecznej, mediacji i negocjacji
tel: 94 7137112
e-mail: pcpr.buczynska@gmail.com

 

 Samodzielne stanowisko ds. wsparcia specjalistycznego; Punkt interwencji kryzysowej

Magdalena Mazur-Balcerzak
Specjalista pracy socjalnej
mgr socjologii o specjalności praca socjalna,
studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej
tel: 94 7137111
e-mail: pcpr.balcerzak@gmail.com

 

 Zespół ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej

Joanna Baranowska
Kierownik Zespołu ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej
mgr socjologii o specjalności zachowania ludzkie,
studia podyplomowe w zakresie: socjoterapii, organizacji pomocy społecznej, administracji i zarządzania
tel: 785 192 904
e-mail: pcpr.baranowska@gmail.com

Tomasz Koralewski
Starszy księgowy
mgr ekonomii o specjalności rachunkowość i finanse
studia podyplomowe w zakresie: rachunkowości, studium pedagogiczne
tel: 94 71 37 121
e-mail: pcpr.koralewski@gmail.com 

Anna Szerszeń                                               
pedagog 
                                                                       
mgr pedagogiki o specjalności pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacyjna
tel: 665 436 068
e-mail: pcpr.szerszen@gmail.com 

Beata Mokijewska 
Wychowawca
mgr pedagogiki o specjalności pedagogika ogólna
tel: 665 436 068
e-mail: pcpr.mokijewska@gmail.com

Lucyna Jeszke 
Starszy wychowawca 
mgr historii  o specjalności nauczycielskiej
studia podyplomowe w zakresie: resocjalizacja i profilaktyka społeczna
tel: 665 436 068
e-mail: pcpr.jeszke@gmail.com

Małgorzata Laube
Starszy wychowawca
mgr pedagogiki o specjalności pedagogiki opiekuńczo – resocjalizacynej
tel: 665 436 068
e-mail: pcpr.laube@gmail.com

Robert Jagiełłowicz
Starszy wychowawca
mgr pedagogiki o specjalności resocjalizacja
tel: 665 436 068
e-mail: pcpr.jagiellowicz@gmail.com

Kamila Mrozicka
Młodszy wychowawca
licencjat pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna
tel: 665 436 068
e-mail: pcpr.mrozicka@gmail.com

Patrycja Rampalska
Młodszy wychowawca
mgr pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna
tel: 665 436 068
e-mail: pcpr.rampalska@gmail.com

Marta Turewicz
Młodszy wychowawca
mgr pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna
tel: 665 436 068
e-mail: pcpr.turewicz@gmail.com

Wielkość czcionki
Kontrast