Zespół

Małgorzata Kubiak-Horniatko
Dyrektor magister socjologii o specjalności służby socjalne, studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki społecznej
tel: 94 7137101
e-mail: pcpr.horniatko@gmail.com

Jacek Woynicz
Zastępca Dyrektora magister pedagogiki o specjalności opiekuńczej, studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej
tel: 94 7137113
e-mail: pcpr.woynicz@gmail.com

 Zespół ds. finansowo-administracyjnych

Kamila Leśniewicz
Główny Księgowy
mgr ekonomii o specjalności zarządzanie finansami i rachunkowość
tel: 94 7137107
e-mail: pcpr.lesnewicz@gmail.com

 

Aneta Gołębiowska – Siwicka
Starszy specjalista ds. administracyjno-księgowych
mgr ekonomii o specjalności marketing studia podyplomowe w zakresie: – administracji publicznej
tel: 94 7137108
e-mail: pcpr.golebiowska@gmail.com

 

Anna Silistrowska – Buczyńska
Samodzielny referent
mgr administracji o specjalności administracja publiczna i zarządzanie zasobami ludzkimi, mgr pedagogiki o specjalności praca socjalna z rodziną

studia podyplomowe w zakresie psychologii, komunikacji społecznej, mediacji i negocjacji
tel: 94 7137112
e-mail: pcpr.buczynska@gmail.com

Joanna Herrmann
Starszy księgowy
mgr ekonomii o specjalności ekonomia menedżerska, studia podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Pomocy Społecznejtel: 94 7137106
e-mail: pcpr.mazur@gmail.com

 Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Sylwia Kuczyńska
Specjalista pracy socjalnej
mgr socjologii o specjalności praca socjalnatel: 94 7137105
e-mail: pcpr.kuczynska@gmail.com

Magdalena Niedzielin
Specjalista pracy socjalnej
mgr pedagogiki o specjalności praca socjalna, studia podyplomowe w zakresie organizacja pomocy społecznejtel: 94 7137105
e-mail: pcpr.niedzielin@gmail.com

  Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Paulina Kubisiak                                                                         Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr pedagogiki o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,                                                                                        tel: 94 7137102
e-mail: pcpr.kubisiak@gmail.com

Katarzyna Lebiecka                 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr pedagogiki o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,                                                                                                 tel: 94 7137102
e-mail: pcpr.lebiecka@gmail.com

Małgorzata Stępień
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr pedagogiki o specjalności pedagogika ogólna,                             tel: 94 7137116
e-mail: pcpr.stepien@gmail.com
 

 Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy osobom starszym

Monika Lisaj-Łozińska
Starszy specjalista pracy socjalnej
mgr socjologii o specjalności doradztwo psychospołeczne, studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, organizacji pomocy społecznejtel: 94 7137104
e-mail: pcpr.lozinska@gmail.com

Patrycja Ścirka
Starszy specjalista ds. rehabilitacji społecznej
mgr administracji o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi, studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej, studia podyplomowe                                                          zakresie doradztwo zawodowe i personalnetel: 94 7137109
e-mail: pcpr.scirka@gmail.com

 Zespół ds. świadczeń i interwencji kryzysowej

Magdalena Mazur-Balcerzak
Specjalista pracy socjalnej
mgr socjologii o specjalności praca socjalna, studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej
tel: 94 7137111
e-mail: pcpr.balcerzak@gmail.com

Monika Tarnowska
Specjalista pracy z rodziną
 mgr pedagogiki o specjalności praca socjalna                    z rodziną
tel: 94 7137101
e-mail: pcpr.tarnowska@gmail.com
Małgorzata Redzko                                                             Specjalista pracy z rodziną                                               mgr pedagogiki terapeutycznej
tel: 94 7137116                                                                             e-mail: malgorzatar.pcpr@gmail.com
 

 

Wielkość czcionki
Kontrast