Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd 2022r.

Wniosek AKTYWNY SAMORZAD – 2022

zał. nr. 1 – Oświadczenie dotyczące składania wniosku

zał. nr. 2 – Klauzula informacyjna

zał. nr. 3 – zaświadczenie z uczelni

zał. nr. 4 – zaświadczenie o zatrudnieniu-skonwertowany

2021r.

Wnioski moduł I:

Obszar A  zad. 1 Likwidacja barier transportowych:

Wniosek AS A1 (P) – 2021

zał. nr. 1 – Zaświadczenie lekarskie do zadani A_1 i 4, B_1, 2021

zał. nr. 2 – Klauzula informacyjna

Obszar A zad. 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

Wniosek AS A2-3 (P) – 2021

zał. nr. 1 – Zaświadczenie lekarskie do zadani A_1 i 4, B_1, 2021

zał. nr. 2 – Klauzula informacyjna

 Obszar A, Zadanie 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dysfunkcja słuchu;

Wniosek AS A2-3 (P) – 2021

zał. nr. 1 – Zaświadczenie lekarskie do zadania A 3 i 4 i B_4 dysfunkcja słuchu 2021

zał. nr. 2 – Klauzula informacyjna

Wniosek AS B2 (P) – 2021

zał. nr. 2 – Klauzula informacyjna

Obszar B, Zadanie 3 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Wniosek AS B1-3-4 (P) – 2021

zał. nr. 1 – zaświadczenie lekarskie B_3 dysfunkcja wzroki 2021

zał. nr. 2 – Klauzula informacyjna

Obszar B, Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowanie:

Wniosek AS B1-3-4 (P) – 2021

zał. nr. 1 – zaświadczenie lekarskie B_4 dysfunkcja słuchu 2021

zał. nr. 2 – Klauzula informacyjna

Obszar C, Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej III poziomie jakości:

Wniosek AS C3 (P) – 2021

Propozycja(oferta) specyfikacji i kosztorysu do zakupu protezy C 3

zał. nr. 1 – Zaświadczenie lekarskie C3 C4 2021

zał. nr. 2 – Klauzula informacyjna

Obszar C, Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości):

Wniosek AS C4 (P) – 2021

Propozycja(oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy C 4

zał. nr. 1 – Zaświadczenie lekarskie C3 C4 2021

zał. nr. 2 – Klauzula informacyjna

Obszar C, Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

Wniosek AS C5 (P) – 2021 zał. nr. 2 – Klauzula informacyjna

zał. nr. 1 – Zaświadczenie lekarskie C5 -2021

zał. nr. 2 – Klauzula informacyjna

Wnioski moduł II :

Wniosek na Moduł II Dofinansowanie do studiów

zał. nr. 1 – Oświadczenie dotyczące składania wniosku

zał. nr. 2 – Klauzula informacyjna

zał. nr. 3 – zaświadczenie z uczelnizał.

nr. 4 – zaświadczenie o zatrudnieniu

2020r.

Wnioski moduł I:

Obszar A Likwidacja barier transportowych:

Wniosek – Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakresie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek – Obszar A zadanie 2 i 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Wniosek – Obszar A Zadanie 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar B Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informatycznym:

Wniosek – Obszar B Zadanie 1, 3 oraz 4 zakup sprzętu elektronicznego

Wniosek – Obszar B Zadanie 2 szkolenia w zakresie zakupionego sprzętu elektronicznego

Wniosek – Obszar B Zadanie 5 utrzymanie sprawności technicznej zakupionego sprzętu elektronicznego

Obszar C Likwidacja barier w poruszaniu się:

Wniosek – Obszar C Zadanie 3 zakup protezy kończyny

Wniosek – Obszar C Zadanie 5 zakup skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Wniosek – Obszar C Zadanie 4 utrzymanie sprawności protezy

Wniosek – Obszar C Zadanie 1 zakup wózka elektrycznego

Wniosek – Obszar C Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej do wózka elektrycznego

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

Wniosek – Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW AKTYWNY SAMORZĄD:

Propozycja(oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy Obszar C Zadanie 4

Propozycja(oferta) specyfikacji i kosztorysu do zakupu protezy Obszar C Zadanie 3

Zaświadczenie lekarskie dla Obszaru C Zadanie 1

Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 3 dysfunkcja wzroku

Zaświadczenie lekarskie dla Obszar A Zadanie 3 i 4 oraz Obszar B Zadanie 4

Zaświadczenie lekarskie do Obszaru C Zadanie 2, 3 oraz 4

Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 5

Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1 dysfunkcja wzroku do 16 r. ż

Zaświadczenie lekarskie dysfunkcja ruchy do Obszaru A Zadanie 1 i 2 oraz Obszar B Zadanie 1

Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1 dysfunkcja wzroku

Oświadczenie o dochodach do wszystkich wniosków z Aktywnego Samorządu Moduł I

Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych do wszystkich wniosków z Aktywnego Samorządu Moduł I

MODUŁ II – NABÓR OD WRZEŚNIA 2020 R.

informacje-ogólne-dotyczace-programu-Aktywny-Samorzad-Moduł-II nabór 2020 2021 jesienny

Wniosek-AS-Modul-II

oswiadczenia-dotyczace-składanego-wniosku do modułu II zał-nr-1

Oświadczenie-o-dochodach- do modułu II zał nr-2

zaswiadczenie-z-uczelni_modul_II-zał-nr-3

zaświadczenie-o-zatrudnieniu-do-modułu-II-zał-nr-4

Zgoda na przetwarzanie danych oraz Informacja RODO do modułu II zał. nr-5 i 6

MODUŁ II:

Informacje ogólne dotyczące programu Aktywny Samorząd -Moduł II

Wnioski moduł II:

Wniosek AS Moduł II

zał nr 1 oświadczenia dotyczące składanego wniosku M II

zal nr 2 oświadczenie o wysokości dochodów do modułu II 

zał nr 3 zaświadczenie z uczelni_moduł_II 

zał nr 4  zaświadczenie o zatrudnieniu do modułu II

2019r.

I pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wniosek AS Modul II

Wniosek AS Moduł II

zal 1_oswiadczenia do wniosku

zal 1_oswiadczenia do wniosku

zal 2_oświadczenie o wysokości dochodów

zal 2_oświadczenie o wysokości dochodów

zal 3_zaswiadczenie z uczelni_modul_II

zal 3_zaswiadczenie z uczelni_modul_II

zal 4_zaświadczenie o zatrudnieniu

zal 4_zaświadczenie o zatrudnieniu

Wielkość czcionki
Kontrast